เครื่องปั่นเลือด

Surprised ลดล้างสต็อค 7,999   5 เครื่องสุดท้าย

เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differerential  blood cell counter Model :DBC_8E)


เครื่องปั่นเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit Centrifuge)

15,900 – 24,900

 

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ขนาดเล็ก (Table Top Centrifuge)

9,900 – 14,900

 

 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ขนาดใหญ่ (Universal Centrifuge)

15,900 – 36,900

 

 

 

                                                                                   
                                       เครื่องปั่นเลือด