บริการซ่อม / Maintenance


โทร/ไลน์ 092-269-4237

 

บริกาซ่อม / Maintenance
ทุกวันนี้ มีสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาขายในราชอาณาจักรไทยแบบผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก และเกือบทั้งหมดไม่มีบริการหลังการขายตามที่กล่าวอ้าง ทำให้เมื่อท่านลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว สินค้าไม่ได้มาตรฐานเกิดเสียไม่สามารถหาศูนย์ซ่อมและบริการได้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ เช่น วัณโรค ปอดอักเสบ ภูมิแพ้ ฯลฯ

 


 

 "บริการตรวจวัดคุณภาพออกซิเจน / ฟรี"


 

รับซ่อม / ตรวจสอบ / และดูแลหลังการขาย / Maintenance / เครื่องผลิตออกซิเจน ทุกยี่ห้อ
การซื้อสินค้าเครื่องมือแพทย์จากทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ขายของออนไลน์ เฟสบุ๊ค หรือโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อซื้อไปแล้วส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถหาศูนย์ซ่อมหรือบริการได้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ มิหนำซ้ำผู้ป่วยและญาติเองยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆที่มากับเครื่องที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเสียก่อนอีก เช่น วัณโรค ปอดอักเสบ ภูมิแพ้ โรคผิวหนัง ฯลฯคำเตือน ท่านสามารถตรวจสอบเว็บไซต์เถื่อนหรือผิดกฎหมายได้ด้วย การสังเกต เลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ตัวอย่างเช่น
ฆพ.XXX/XXXX , ฆพ.XXX/XXXX , ฆพ.XXX/XXXX เป็นต้น หากไม่พบเลขการขออนุญาตดังกล่าว สันนิษฐานได้ว่าเป็นร้านที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าที่ที่ไม่ได้คุณภาพ

 

เราคือผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ / Expert & Professional
เรามีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องผลิตออกซิเจนมากกว่า 15 ปี ช่างของเราผ่านการอบรม การดูแลหลังการขาย และซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน และยังเป็นที่ปรึกษาถึงความคุ้มค่าในการซ่อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจึงรับดูแลและซ่อมเครื่องผลิตออกซิเจนได้ ทุกยี่ห้อ      

 


หน้าที่ของเรา
เรามีหน้าที่สอนการใช้งาน  ให้คำปรึกษา Maintenance รวมถึงตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องผลิตออกซิเจนว่ามีการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพได้มาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่ ด้วยเครื่องมือสำหรับการวัดค่าออกซิเจนโดยเฉพาะ (Oxygen Analyzer)
 การดูแลนอกสถานที่