เครื่องออกซิเจนแรงดันสูง / Hyperbaric Chamber   
  
  
   
แหล่งที่มา:https://absolute-health.org/th/blog/post/hyperbaric-oxygen-therapy.html

 

อ่านเพิ่มเติม คลิก

 


 

  รุ่นที่ 1
  รุ่นที่ 2
  รุ่นที่ 3


 

 


     
        อ่านเพิ่มเติม