สิทธิ์การตรวจรักษาอาการนอนกรน สำหรับข้าราชการ และ พนักงานฐวิสาหกิจ
 

 
 

  ข้าราชการ ซื้อเครื่อง CPAP กับเรา ดีอย่างไร?

    - เรามีเจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการทำเรื่องดำเนินการเบิกจ่าย

    - ท่านได้เครื่องที่ถูกใจในราคาที่เหมาะสม ไม่ถูกโรงพยาบาล(บางแห่ง)ยัดเยียดให้ซื้อสินค้าราคาแพงจากโรงพยาบาล

    - รับประกันจากศูนย์โดยตรง อัพเดทซอฟท์แวร์ พร้อมทั้งแปลผลการรักษาให้ตลอดอายุการใช้งาน

 สอบถามข้อมูลคลิก    หรือ  
รับการตรวจรักษาอาการนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ
 
 (Sleep Test)
 สำหรับผู้ประกันตนสิทธิ์ประกันสังคม
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line : choosaksport