เครื่องรักษานอนกรน / เครื่อง CPAPผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง Distributor in Thailand

เครื่องรักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจ

Continuous Positive Airway Pressure : CPAP
 

เครื่อง Manual CPAP
เครื่องอัดอากาศชนิดแรงดันบวกแบบตั้งค่าคงที่

13,900 – 19,900

เครื่อง Auto CPAP / Manual CPAP
เครื่องอัดอากาศชนิดแรงดันบวกแบบตั้งค่าคงที่และอัตโนมัติ

13,900 – 19,900

เครื่อง Auto CPAP / Manual CPAP
เครื่องอัดอากาศชนิดแรงดันบวกแบบตั้งค่าคงที่และอัตโนมัติ

18,900 – 29,900

เครื่อง Auto CPAP / Manual CPAP
เครื่องอัดอากาศชนิดแรงดันบวกแบบตั้งค่าคงที่และอัตโนมัติ

18,900 – 29,900


เครื่อง Auto CPAP / Manual CPAP
เครื่องอัดอากาศชนิดแรงดันบวกแบบตั้งค่าคงที่และอัตโนมัติ

29,900 – 39,900

เครื่อง Auto CPAP / Manual CPAP
เครื่องอัดอากาศชนิดแรงดันบวกแบบตั้งค่าคงที่และอัตโนมัติ

29,900 – 39,900