เครื่องรักษานอนกรน / เครื่อง CPAPเครื่องช่วยหายใจ CPAP  เครื่องรักษาอาการนอนกรน
YEL - Auto CPAP

 

Specification

 • เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ (Automatic-Continuous Pressure Airway Pressure /CPAP)
 • สามารถปรับแรงดันอัตโนมัติ ได้ในช่วง 3 – 20 cmH2O
 • ตัวเครื่องสามารถทำความชื้นในตัวเพื่อลดอาการคอแห้ง
 • มีระบบผ่อนลมหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR)
 • มีระบบผ่อนแรงลมในช่วงเริ่มต้นการนอน (Ramp Time)
 • ตัวเครื่องน้ำหนักเบาเพียง 1.1 กิโลกรัม
 • ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 25-35 dB
 • รับประกัน 2 ปี
 • ผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป  

BREATZ – Sleep As


Specification

 • เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ (Automatic-Continuous Pressure Airway Pressure /CPAP)
 • สามารถปรับแรงดันอัตโนมัติ ได้ในช่วง 3 – 20 cmH2O
 • ตัวเครื่องสามารถทำความชื้นในตัวเพื่อลดอาการคอแห้ง
 • มีระบบผ่อนลมหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR)
 • มีระบบผ่อนแรงลมในช่วงเริ่มต้นการนอน (Ramp Time)
 • ตัวเครื่องน้ำหนักเบาเพียง 1.1 กิโลกรัม
 • ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 25-35 dB
 • รับประกัน 2 ปี
 • ผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป
DS-6Specification

 • เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ (Automatic-Continuous Pressure Airway Pressure /CPAP)
 • สามารถปรับแรงดันอัตโนมัติ ได้ในช่วง 4 – 20 cmH2O
 • ตัวเครื่องสามารถทำความชื้นในตัวเพื่อลดอาการคอแห้ง
 • มีระบบผ่อนลมหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR)
 • มีระบบผ่อนแรงลมในช่วงเริ่มต้นการนอน (Ramp Time)
 • ตัวเครื่องน้ำหนักเบาเพียง 1.1 กิโลกรัม
 • ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 25-35 dB
 • รับประกัน 2 ปี
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเยอรมัน   Specification

 • เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ (Automatic-Continuous Pressure Airway Pressure /CPAP)
 • สามารถปรับแรงดันอัตโนมัติ ได้ในช่วง 4 – 20 cmH2O
 • ตัวเครื่องสามารถทำความชื้นในตัวเพื่อลดอาการคอแห้ง
 • มีระบบผ่อนลมหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR)
 • รองรับการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile3G/4G) เพื่อใช้งานระบบ ResMed AirView
 • ขนาดเครื่อง กว้าง 255 x ยาว 150 x สูง 116 มิลลิเมตร
 • น้าหนักเครื่อง 1248 กิโลกรัม
 • ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 27-35 dB
 • สามารถเรียกดูข้อมูลการนอนได้จากหน้าจอเครื่อง
 • รับประกัน 2 ปี
 • ผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป


 

เรียกคืน CPAP, BiPAP, ventilator ของ Philips Respironics ทั้งหมดhttps://www.youtube.com/watch?v=qjo9yszyt-s