เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Breath

เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ Breath

รุ่น SL-3A-330 , รุ่น SL-3A-550


 

 เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

  • ในรุ่น SL-3A-330 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น SL-3A-550 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที

 

  • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
  • สามารถพ่นละอองยาได้ 
  • แบบใช้ไฟบ้าน
  • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน