กรดแลกติก

กรดแลกติกเป็น อัลฟา ไฮดรอกซี แอซิด(AHAs) ชนิดหนึ่งเป็นกรดอินทรีย์ ไม่มีสี มีสถานะเป็นของเหลว ละลายได้ดีในน้ำและเอทานอล พบได้ในนมเปรี้ยว โยเกิร์ต ชีส ผักดอง กรดแล็กติกเกิดจากการหมักของแล็กโทส (น้ำตาลนม) นอกจากนี้ยังสามารถสร้างในกล้ามเนื้อระหว่างการออกกําลังกายอย่างหนัก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บที่กล้ามเนื้อ กรดแล็กติกที่ผลิตขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมจะถูกนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตยา อาหาร เครื่องสําอาง การฟอกหนัง การย้อมผ้า การทําพลาสติก ตัวทําละลายหมึกพิมพ์และแลคเกอร์

โทษของกรดแลคติก
1.) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2.) กล้ามเนื้ออักเสบ
3.) เกิดการสะสมของเสีย