เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ LONGFIAN JAY-8

 เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ LONGFIAN (หลง-เฟี่ยน : จีน)


เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

  • ในรุ่น JAY-8 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิตรต่อนาที

  • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
  • สามารถพ่นละอองยาได้ 
  • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 25 กิโลกรัม
  • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

 ที่มา : http://www.longfian.com/en

0
จำนวน: