Oxygen Analyzer

Oxygen Analyzer


เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของออกซิเจน

- ใช้ทดสอบค่าความบริสุทธิ์ออกซิเจน

  • กะทัดรัดและทำงานได้สะดวก
  • ความแม่นยำสูงและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • ใช้วิเคราะห์ออกซิเจนได้กับเครื่องผลิตออกซิเจนทุกประเภท
  • ใช้แบตเตอรรี่ขนาด AAA  3 ก้อน
0
จำนวน: