หน้าที่ของเลือด

เลือด เส้นเลือด

      ภายในเลือดนั้นมีทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด และ ก๊าซ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้ง เกลือแร่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ยังมีสารจำพวกฮอร์โมน วิตามิน เอนไซม์ และ แอนติบอดี รวมอยู่ด้วย

การใหลเวียนของเลือดภายในร่างกาย เช่น มีการลำเลียงน้ำตาลกลูโคสในตับไปยังกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไป ทั้งนี้เลือดซึ่งเป็นของเหลวสีแดงจะไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดทั่วร่างกาย จะมีหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายโดยผ่านเส้นเลือด ซึ่งเลือดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

           1.   น้ำเลือดหรือพลาสมา
           2.   เซลล์เม็ดเลือด

เม็ดเลือด แบ่งออกเป็น เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว

 

เม็ดเลือดแดง ↓

           - มีหน้าที่นำเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีลักษณะกลมแบนและมีรอยเว้าตรงกลาง

เม็ดเลือดขาว ↓

           - มีหน้าที่ป้องกันและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย คอยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ

เกล็ดเลือด ↓

           - มีหน้าที่สำคัญในการห้ามเลือด ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวและรวมตัวกันอุดบริเวณที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือด

พลาสมาหรือน้ำเลือด ↓

           -ทำหน้าที่ควบคุมความดันเลือด ปริมาณของเลือด ป้องกันเลือดออก

พลาสมาประกอบด้วย น้ำประมาณ ร้อยละ 92 และโปรตีนประมาณ ร้อยละ 8 ซึ่งโปรตีนส่วนนี้มีความสำคัญในการรักษาสมดุลของน้ำในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ เป็นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย

สำหรับท่านที่สนใจอยากจะบริจาคเลือดให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ก็สามารถทำได้ถ้าหากว่าตรวจแช็คสภาพร่างกายแล้วมีความพร้อมเพราะนั้นถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่อีกทางหนึ่ง

 


 

 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่นต่างๆ

 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น Oxi_Q  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น OxiSmarter_I  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น AH-MX

                   รุ่น Oxi-Q                                            รุ่น OxiSmarter-I                                              รุ่น AH-MX

 

         


-ที่มา : MedicThai