ออกซิเจน , ภาวะพร่องออกซิเจนชนิดต่างๆ , อาการ

  ความสำคัญของ ออกซิเจน

        ออกซิเจนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสุขภาพ ความงาม และจิตใจที่ปลอดโปร่ง นอกจากนี้ยังทำให้ดูอ่อนกว่าวัย แต่สำหรับชีวิตในทุกวันนี้มีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้คนเราได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ การขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารรสชาดอร่อยแต่ไม่มีคุณค่า การรับประทานมากเกินไป การอาศัยในตึกสูงหรือสภาพแวดล้อมที่อุดอู้เป็นเวลานานๆ มลภาวะอากาศเป็นพิษ สารกันบูด และสารพิษอื่นๆที่ปะปนอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน ตลอดจนการบริโภคสารเคมี หรือยารักษาโรค

 

อากาศที่เราหายใจในปัจจุบัน มีออกซิเจนโดยประมาณ 21%

 

 ภาวะพร่องออกซิเจน

  หมายถึงภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อันเนื่องจากสภาวะต่างๆ ดังนี้

 การเดินทางหรืออาศัยในที่สูง

     ภาวะดังกล่าว จะมีความหนาแน่นของอากาศลดลง มีผลให้ออกซิเจนมีระดับต่ำกว่าปกติ ทำให้  ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติ ถ้าร่างกายปรับตัวไม่ได้กับภาวะพร่องออกซิเจน ทำให้เกิด  อาการจากการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน กระสับกระส่าย 

 

 อยู่ในที่ที่มีมลพิษสูง

      ภาวะดังกล่าวทำให้อากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนลดลง การที่ร่างกายได้รับสารพิษจากอากาศ  ทำให้ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในขบวนการขจัดสารพิษ

 

 การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายหนักๆ

      ขณะออกกำลังกาย ร่างกายต้องการอกซิเจนมากกว่าปกติ อาจทำให้ได้รับออกซิเจนไม่ทั่วถึง  และเพียงพอ เป็นสาหตุทำให้เหนื่อยเร็ว และอ่อนล้า

 

 ความเครียด

      ความเครียดทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ การหายใจถี่ขึ้น ต้องการออกซิเจนมากขึ้น ถ้า  ออกซิเจนไม่พอ อาจทำให้รู้สึกปวดศีรษะและมึนศีรษะ

 

 อาหารที่มีไขมันมาก

     อาหารที่มีไขมันสูงจะมีปริมาณออกซิเจนน้อย เวลารัปประทาน ทำให้ปริมาณออกซิเจนในเลือด  ต่ำลง

 

 ผู้สูงอายุ

     ร่างกายคนเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ความเสื่อมเกิดขึ้นในทุกระบบของร่างกาย อาทิ ระบบ  ทางเดินอาหาร ระบบการหมุนเวียนของเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ทำให้ความสามารถในการรับ  ออกซิเจนน้อยลง ทำให้เกิดอาการต่างๆจากภาวะพร่องออกซิเจน 

 

 
การสูบบุหรี่

     การสูบบุหรี่มีผลเสียต่อร่างกายในหลายๆระบบ เช่น กล่องเสียง หลอดเลือดในสมอง ถุงลม  ปอดพอง ทำให้ความสามารถในการรับออกซิเจนน้อยลง ทำให้เส้นเลือด มีคาร์บอนไดออกไซด์  มาก และมีออกซิเจนน้อย การสูบบุหรี่เป็นระยะนานๆ ส่งผลให้อาการขาดออกซิเจนยิ่งเป็นมากขึ้น

 

 การดืมเหล้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

     การดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ปริมาณมากเกินควรส่งผลต่อร่างกายเกิดผลเสียแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งต่อระบบตับ สมอง และหัวใจ และอื่นๆ

     แบบเฉียบพลัน ถ้าดื่มมากๆจนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 30mg.% จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ มีอาการร่าเริง 50mg.% จะกระทบต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว 200mg.%จะเกิดอาการสับสน ถ้ามากถึง 400 mg.% มีผลต่อระบบสมองได้รับออกซิเจนน้อยลง ระบบหัวใจ และหลอดเลือดทำให้ การสูบฉีดโลหิตน้อยลง จนเกิดอาการสลบและอาจถึงตายได้

 


 

  ผลของการที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

 คอ   ไอ หลอดอาหารหดตัว(constricted Esophagus) โรคเกี่ยวกับทรวงอก (Thoracic Diseases)
 การหายใจ  หายใจไม่ค่อยออก นอนไม่หลับ(insomnia) โรคนอนกรน(snoring)
 ปอด  โรคหืด(Asthma) หลอดลมอักเสบ(Bronchitis) ไข้หวัดใหญ่ หรือติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน(Influenza)
 ลำไส้เล็ก   ภาวะไม่อยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ (Anorexia) ระบบการดูดซึมอาหารบกพร่อง
 ระบบการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด  หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ(Arrhythmia) โรคหัวใจ Heart Disease หัวใจวาย โรคปวดตามข้อ Rheumatism ข้อต่อ  อักเสบ Arthritis โลหิตจาง(Anemia) โลหิตเป็นพิษ Blood Toxicity ท้องผูก Constipation แผลเรื้อรังเกี่ยวกับ  กระเพาะอาหาร(Gastric Ulcer) แผลเรื้อรังที่ลำไส้เล็กตอนต้น(Duodenal Ulcer)
 มะเร็ง  เนื้องอกTumors บวมน้ำ(swelling) ปวดกล้ามเนื้อจากการมีกรดแลกติกสะสม การอักเสบ(Inflammation)
 ระบบภูมิคุ้มกัน   ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 ระบบไหลเวียนโลหิต  ชาที่ปลายประสาท อาการตะคริว อ่อนเพลี้ยเรื้อรัง เครียด หดหู่ เป็นกังวล

 

   อาการที่ผู้อยู่ในภาะออกซิเจนรู้สึก และอาการแสดงออกภายนอกที่ผู้อื่นสังเกตุเห็น เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ ในการป้องกันอาการรุนแรงที่จะตามมาจากการขาดออกซิเจน โดยสามารถทดแทนออกซิเจนได้ทัน โดยให้ออกซิเจนจากแท้งออกซิเจน หรือ เครื่องผลิตออกซิเจน กรณีที่มีเตรียมไว้ที่บ้าน กรณีผู้ป่วยกิดอาการภาวะพร่องออกซิเจนบ่อยๆ

   เครื่องผลิตออกซิเจน ทำงานโดยอาศัยหลักการของ PSA Technology เครื่องจะนำอากาศเข้าเครื่องและดูดซับ nitrogen จากอากาศที่ดูดเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้คือ ออกซิเจนที่ความบริสุทธิ์ประมาณ 95%

เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ GOODCARE (กู๊ดแคร์) เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ KONSUNG (คอนซุง)
         เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ GOODCARE (กู๊ดแคร์)          เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ KONSUNG (คอนซุง)

 

      เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

 • ในรุ่น JK2B สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที

 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนักเบาสุด 9 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

     เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

 • ในรุ่น KS-3N สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น KS-5N สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที

 

 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 22 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

 

 


 - ที่มา chi-exercise.com