เครื่องช่วยหายใจ High Flow / Oxygen therapy


 
เครื่องช่วยหายใจ High Flow


High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO) 


เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)
ติอต่อสอบถาม คุณประภาภรณ์ โทร / ไลน์ : 092-492-6242 คลิก