เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน


ติดต่อสอบถาม คุณธีรวัฒน์ 092-269-4237


 • Oxi_OxiQ.jpg
  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น Oxi_Q ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย วัดค่าออกซิเจน เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน สำหรับวัดค่าเด็กโต และผู้...
  0

 • OxiSmarter_I.jpg
  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วรุ่น OxiSmarter_I ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย วัดค่าออกซิเจน เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน สำหรับวัดค่าเด็กโต ...
  0

 • AH-MX.jpg
  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วรุ่น AH-MX ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย วัดค่าออกซิเจน เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน สำหรับวัดค่าเด็กโต และผู้ใ...
  0

 • oxygen-analyzer เครื่องวัดค่าออกซิเจน : www.teerawatcare.com
  Oxygen Analyzer เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของออกซิเจน - ใช้ทดสอบค่าความบริสุทธิ์ออกซิเจน กะทัดรัดและทำงานได้สะดวก ความแม่นยำสูงและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ใช้วิเคราะห์ออกซิเจนได้กับเ...
  0