เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

ติดต่อสอบถาม คุณธีรวัฒน์ 092-269-4237

..

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น Oxi_Q

รุ่น Oxi_Q

    

   เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น Oxi_Q


       โปรโมชั่น 

 • ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย
 • วัดค่าออกซิเจน เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
 • ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
 • สำหรับวัดค่าเด็กโต และผู้ใหญ่

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น OxiSmarter_I

รุ่น OxiSmarter_I

 

   เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น OxiSmarter_I


 

 • ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย
 • วัดค่าออกซิเจน เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
 • ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
 • สำหรับวัดค่าเด็กโต และผู้ใหญ่

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น AH-MX

รุ่น AH-MX

 

   เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น AH-MX


 

 • ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย
 • วัดค่าออกซิเจน เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
 • ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
 • สำหรับวัดค่าเด็กโต และผู้ใหญ่ และเด็กทารกได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ