ที่นอนลม

ติดต่อสอบถาม คุณธีรวัฒน์ 092-269-4237

 แผลกดทับ ... ???

 
 
 

      แผลกดทับ เกิดจากการที่มีการกดทับบริเวณผิวหนังเป็นเวลานาน ทำให้เลือดไปเลี้ยงผิวหนังลดลงและเกิดการตายของเซลล์และเนื้อเยื่อ มักเกิดในผู้ป่วยที่ไม่ค่อยรู้สึกตัว ช่วยตนเองหรือเคลื่อนไหวไม่ได้

ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลกดทับ เช่น แรงกดจากการนั่งหรือนอนในท่าเดิมนาน ๆ จนทำให้เกิดแรงกดไปขัดขวางออกซิเจน และสารอาหารที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ

     ถ้าผู้ป่วยไม่มีการเคลื่อนไหวจะมีผลให้เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยง โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ จะเกิดแรงกดมากขึ้น แรงเลื่อนไหลหรือแรงเฉือนเป็นแรงที่ผู้ป่วยนั่งหรือนอน เลื่อนไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นเสียไป แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดจากผู้ป่วยสัมผัสกับพื้นผิวด้านนอก เกิดการถลอกของผิวหนัง เช่น การเลื่อนผู้ป่วยโดยการดึงลากทำให้ผิวหนังถลอกเป็นแผล ความเปียกชื้นของเหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ จึงทำให้ผิวหนังเปื่อยได้ง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม --> 

 

 KONSUNG

 

    ที่นอนลม แบบลอน ยี่ห้อ KONSUNG

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ลูกลมลอนขนาดใหญ่  18 ลอน สลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 120 กิโลกรัม
 •  รับประกันลอนตลอดอายุการใช้งาน
 ที่นอนลม แบบลอน ยี่ห้อ YUYUE

 

    ที่นอนลม แบบลอน ยี่ห้อ YUYUE

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ลูกลมลอนขนาดใหญ่  18 ลอน สลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 120 กิโลกรัม
 ที่นอนลม แบบลอน ยี่ห้อ APEX

 

    ที่นอนลม แบบลอน ยี่ห้อ APEX

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ลูกลมลอนขนาดใหญ่  18 ลอน สลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 120 กิโลกรัม
 ที่นอนลม แบบลอน ยี่ห้อ EXCEL

 

    ที่นอนลม แบบลอน ยี่ห้อ EXCEL

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ลูกลมลอนขนาดใหญ่  18 ลอน สลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 120 กิโลกรัม
 ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ KONSUNG

 

    ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ KONSUNG

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ที่นอนเป็นลูกๆเย็บติดกัน ทำงานสลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 100 กิโลกรัม
 ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ YUYUE

 

    ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ YUYUE

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ที่นอนเป็นลูกๆเย็บติดกัน ทำงานสลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 100 กิโลกรัม
 ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ APEX

 

    ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ APEX

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ที่นอนเป็นลูกๆเย็บติดกัน ทำงานสลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 100 กิโลกรัม
 ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ EXCEL

    

    ที่นอนลม แบบรังผึ้ง ยี่ห้อ EXCEL

 •  วัสดุ ไนลอนเคลือบ PVC พอดีกับขนาดของเตียง
 •  ที่นอนเป็นลูกๆเย็บติดกัน ทำงานสลับลมทุก 10 นาที 
 •  ใช้ไฟบ้าน  220 V , 50 HZ
 •  รับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากกว่า 100 กิโลกรัม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ