โต๊ะคล่อมเตียง

โต๊ะคล่อมเตียง

0
จำนวน:

 • MDK-Tnew.jpg
  เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก รุ่น MDK-T new(ราวอลูมิเนียม+4เบรค) ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร พื้นเตีย...
  0

 • MDK-T.jpg
  เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวอลูมิเนียม+เซนทรัลล็อค) ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร พื้นเตียงเป็นเห...
  0

 • เตียงไฟฟ้า 2 ไก.jpg
  เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2 ไก (ราวปีกนก) - การทำงาน ยกหลัง 0-75 องศา (± 2%) ยกขา 0-40 องศา (± 2%) - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม - หัว/ ท้ายเ...

 • MDK-Pnew.jpg
  เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนก+4เบรค) ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้ม...
  0

 • MDK-P.jpg
  เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนก+เซนทรัลล็อค) ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่...
  0

 • MDK-Pspecial.jpg
  เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนกรีโมท+เซนทรัลล็อค) ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร พื้นเตียงเป็นเหล...
  0

 • 201209241356427252.jpg
  เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก ( ราวกั้นไม้ MDF ) ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 45-70 เซนติเมตร พื้นเตียง MDF มีรูระบายอา...
  0