เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง)

ติดต่อสอบถาม คุณธีรวัฒน์ 092-269-4237

 เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง) ทำงานอย่างไร ... ???

 • เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง) (oxygen concentrator หรือ oxygen generator) ทำงานโดยอาศัยหลักการของ PSA Technology    เครื่องจะนำอากาศเข้าเครื่องและดูดซับ nitrogen จากอากาศที่ดูดเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้คือ ออกซิเจนที่ความบริสุทธิ์ประมาณ 95%

 

 

           

         

                         
                                          รุ่น K2BW

เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ GOODCARE (กู๊ดแคร์)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง 

 • ในรุ่น K2BW สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนักเบาสุด 9 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน 

 ที่มา : http://www.goodcare2u.com/

               เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ YUYUE (ยูยู่)

                                        รุ่น 3 ลิตร  SL-03 ,  รุ่น 5 ลิตร  SL-05


เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง 
เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ ยูเวลล์ / ยูยู่

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

 • ในรุ่น 3 ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น 5 ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 22.5 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง 

 ที่มา : http://www.yuyue.com.cn

             เครื่องผลิคออกซิเจน 3 ลิตร ธีรวัฒน์แคร์

                                                  รุ่น K3B,รุ่น K5BW 

 
เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ GOODCARE (กู๊ดแคร์)
 

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง 

 • ในรุ่น K3B สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น K5BW สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 15 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน
  ที่มา : http://www.goodcare2u.com/                                            รุ่น SL-3A-330 , รุ่น SL-3A-550


ครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ Breath

 เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

 • ในรุ่น SL-3A-330 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น SL-3A-550 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 17 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

             เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Neptune (เนปจูน)

                                          รุ่น HG-8 , รุ่น HG-10

 
เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ Neptune (เนปจูน)

 เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

 • ในรุ่น HG-3 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น HG-5 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น HG-8 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น HG-10 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-10 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

  ที่มา : http://www.canta.com.cn/

               

                                                  รุ่น JAY-5 New


เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง

เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ LONGFIAN (หลง-เฟี่ยน : จีน)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

 • ในรุ่น JAY-5 New สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 20  กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 ที่มา : http://www.longfian.com/en

                เครื่องผลิตออกซิเจน Jay 5 

                                               รุ่น JAY-8


ครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง

เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ LONGFIAN (หลง-เฟี่ยน : จีน)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

 • ในรุ่น JAY-8 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 25 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน 

 ที่มา : http://www.longfian.com/en

                       เครื่องผลิตออกซิเจน พกพา Jay-1 Jay5 Jay-5Pro 

                                                JAY-1

 
เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน แบบพกพา รุ่น JAY-1

- มีอัตราการไหลที่ 1-5 ลิตรต่อนาที 

      • ที่ 1 ลิตร ความเข้มข้นของออกซิเจน 90%
      • ที่ 3 ลิตร ความเข้มข้นของออกซิเจน 50%
      • ที่ 5 ลิตร ความเข้มข้นของออกซิเจน 30%

- น้ำหนักเบาเพียง 6 กิโลกรัม
- ขนาดกะทัดรัดที่ ขนาด : 350x190x320 มิลลิเมตร
- ใช้ได้กับไฟบ้าน ไฟรถยนต์ 
- แบตเตอร์รี่เปิดใช้งานต่อเนื่อง 1 ชม.

 ที่มา : http://www.longfian.com/en

                                     

                                             รุ่น YU300


เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน 1 ลิตร ยูยู่/ยูเวลล์ รุ่น YU300 ราคา 9,030.-

เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดออกซิเจน

 • ในรุ่น YU300 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
 • แบบใช้ไฟบ้าน , น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

ที่มา : http://www.yuyue.com.cn

                                      

                                             รุ่น YU600


เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน 2 ลิตร ยูยู่/ยูเวลล์ รุ่น YU600 ราคา 10,000.-

เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดออกซิเจน

 • ในรุ่น YU600 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • แบบใช้ไฟบ้าน , น้ำหนัก 8 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน 

ที่มา : http://www.yuyue.com.cn 

             เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ SYSMED (ซิสเมด) 

                   

                         รุ่น S30,รุ่น S10,รุ่น S80,รุ่น S100เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ SYSMED (ซิสเมด)
 

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง 

 • ในรุ่น S30 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น S50 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น S80 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิตรต่อนาที
 • ในรุ่น S100 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-10 ลิตรต่อนาที
 • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
 • สามารถพ่นละอองยาได้ 
 • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 25 กิโลกรัม
 • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

  ที่มา : http://www.sysmed.cn/

 

                                  
                                       Goodcare-MINI
 


เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง
เครื่องผลิตออกซิเจน แบบพกพา รุ่น Goodcare-
MINI

- มีอัตราการไหลที่ 1-5 ลิตรต่อนาที 
- น้ำหนักเบาเพียง 5.4 กิโลกรัม
- ขนาดกะทัดรัดที่ ขนาด : 260x195x387 มิลลิเมตร
- ใช้ได้กับไฟบ้าน ไฟรถยนต์ 
- แบตเตอร์รี่เปิดใช้งานต่อเนื่อง 1 ชม.

 

                             
                                         รุ่น Oxi-checkเครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์ความเข้มข้นสูง

เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของออกซิเจน
 

- ใช้ทดสอบค่าความบริสุทธิ์ออกซิเจน

 • กะทัดรัดและทำงานได้สะดวก
 • ความแม่นยำสูงและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • ใช้วิเคราะห์ออกซิเจนได้กับเครื่องผลิตออกซิเจนทุกประเภท
 • ใช้แบตเตอรรี่ขนาด AAA  3 ก้อน