เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ SYSMED/Mobility (ซิสเมด)

เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ SYSMED (ซิสเมด)

รุ่น S30 , รุ่น S50 , รุ่น S80 , รุ่น S10


 

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

  • ในรุ่น S30 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น S50 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น S80 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น S10 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-10 ลิตรต่อนาที

 

  • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
  • สามารถพ่นละอองยาได้ 
  • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 25 กิโลกรัม
  • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

ที่มา : http://www.sysmed.cn/

 0
จำนวน: