เครื่องผลิตออกซิเจน 8 และ 10 ลิตร

เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ Neptune (เนปจูน)

รุ่น HG-3 , รุ่น HG-5 , รุ่น HG-8 , รุ่น HG-10


 

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

  • ในรุ่น HG-3 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น HG-5 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น HG-8 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น HG-10 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-10 ลิตรต่อนาที
 
 
  • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
  • สามารถพ่นละอองยาได้ 
  • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
  • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

 

 โปรดระวัง เครื่องหมายการค้าลอกเลียนแบบ 

0
จำนวน: