เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ ยูยู่/ยูเวลล์

 เครื่องผลิตออกซิเจน  ยี่ห้อ ยูยู่ / ยูเวลล์ 

 (YUYOO / YUYUE / YUWELL)


 

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

  • ในรุ่น 3 ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-3 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น 5 ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-5 ลิตรต่อนาที

 

  • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
  • สามารถพ่นละอองยาได้ 
  • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 22.5 กิโลกรัม
  • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง

 

ที่มา : http://www.yuyue.com.cn

 

 

0
จำนวน: