เตียงผู้ป่วย / เตียงคนไข้ / เตียงไฟฟ้า

 

 

เตียงปรับมือ 2 ไก รุ่น MDK-S

รุ่น MDK-S

เตียงปรับมือ 3 ไก


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา 

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

     โปรโมชั่นพิเศษ 9,999 บาท

เตียงปรับมือ 3 ไก รุ่น MDK-S

รุ่น MDK-S

เตียงปรับมือ 3 ไก


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงปรับมือ 3 ไก รุ่น MDK-S

รุ่น MDK-S

เตียงปรับมือ 3 ไก


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงปรับมือ 3 ไก ราวกั้นปีกนก เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้

                                รุ่น MDK-S new

เตียงปรับ 3 ไก (ราวกั้นปีกนก)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

 

รุ่น MDK-T new ( MDF )

  เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวกั้นไม้ MDF)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียง MDF มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจาก MDF
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวอลูมิเนียม+4เบรค)

รุ่น MDK-T new 

เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวอลูมิเนียม+4เบรค)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวอลูมิเนียม+เซนทรัลล็อค)

รุ่น MDK-T

 เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวอลูมิเนียม+เซนทรัลล็อค)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2 ไก (ราวปีกนก)

รุ่น MDK-P new 2 ไก

  เตียงปรับไฟฟ้า 2 ไก (ราวปีกนก)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนก+4เบรค) 

รุ่น MDK-P new

เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนก+4เบรค)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง/ ราวกั้น ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนก+เซนทรัลล็อค)

MDK-P

   เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนก+เซนทรัลล็อค)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง/ ราวกั้น ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนกรีโมท+เซนทรัลล็อค)

รุ่น MDK-P พิเศษ


เตียงปรับไฟฟ้า 3 ไก (ราวปีกนกรีโมท+เซนทรัลล็อค)


  ไกที่ 1 สามารถยกหลังได้ 80 องศา

  ไกที่ 2 สามารถยกขาได้ 45 องศา

  ไกที่ 3 สามารถปรับความสูงต่ำได้ที่ 40-70 เซนติเมตร

 • พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น ปั้มขึ้นรูป มีรูระบายอากาศ
 • หัว/ ท้ายเตียง/ ราวกั้น ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS
 • รับน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม

 


  โต๊ะคล่อมเตียง / โต๊ะวางอาหาร

 ราคาโรงงาน 999 บาท


 

>> อุปกรณ์การแพทย์และบริการแบบครบวงจร คลิกที่นี่ <<


 

 

ลูกค้าของเราแบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ